Lys i mørketid - samtale uten ord

Denne bildeboka er tiltenkt mennesker uten språk. Som bl.a. afisipasienter.

Lys i mørketid er ei bok hvor bilder tas i bruk for å bli forstått. Ved å peke på et bestemt bilde, f.eks. en kopp, viser du at du er tørst, og vi kan hjelpe deg med å finne fram til hva du vil ha å drikke. (Spesialundervisning, spesialpedagogikk)

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider.