Luođu láhjit

Naturens spiskammer og medisinskap.

Denne boka tar for seg bær og planter som kan brukes til mat og medisinering. Boka er ment for ungdomsskolen. I boka lærer elevene å kjenne igjen planter og bær og hvordan man plukker, oppbevarer og bruker disse. Her er også litt historikk om hvordan plantene ble brukt av samene før i tiden.