Lohkamušat

Ny utgave av tidligere utgitt Lohkamušat fra 1972.

En ny utgave av boka Lohkamušat fra 1972 som Sámi Čuvgehusseavvi doaimmahus har utgitt. Her er både sanger, fortellinger og eventyr.