Laksen var vår!

Laksefiskemetoder i tanavassdraget frem til i dag.

Tanaelva er det mest lakserike vassdraget i Europa. Deatnu er også en av verdens viktigste elver for atlantisk laks. Her er over 1000 km lakseførende strekning i vassdraget. Boka dokumenterer også samisk bosetting og tradisjoner i Tanadalen.