Lodden - En kulturbærende sedvane i Guovdageaidnu

En utredning om lodden i Guovdageaidnu.

"Retten til lodden, har vært et årlig gjennomgangstema for Guovdageainnu suohkan i over 70 år. Denne utredningen er en fortsettelse av dette arbeidet. Loddenutvalgets utredning har samisk tradisjonell kunnskap som en rød sti. Utvalget har lagt vekt på å beskrive hvilke kunnskaper de som driver med lodden har."