Karen Anna og hennes siida

En fotobok på norsk, samisk og engelsk om en reindriftssamekvinne.

Karen Anna og hennes siida er en bok med parallelle tekster på norsk, nordsamisk og engelsk. Vi følger flyttinga mellom Kautokeino og Arnøy, 1986-1993. Her er temaer som reindrift og flytting, kvinnearbeid innen reindriften, om hverdagsliv og dåp, bryllup og begravelse. Boka er spekket med illustrerende bilder.