Jielije saemien - Voestes gærja

Sørsamisk lærebok.

Sydsamisk lærebok for barneskolen. Her skal elevene skrive, tegne, lese, lære og huske. Se også Jielje saemien Mubpie gærja.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.