Iednegiella 8

Boken inneholder lesestykker, grammatikk og varierte arbeidsoppgaver.

I boken finnes også tekster skrevet av andre forfattere. Disse tekstene er oversatt og tilpasset til lulesamisk. Boken hører til lærebokserien «Iednegiella 8–10», som er laget for bruk i faget samisk som førstespråk for grunnskolens ungdomstrinn.

Det er laget lærerveiledning til boka.