Iednegiella 9

En lulesamisk lærebok for 9. trinnet.

Boka er beregnet for faget samisk. Elevene får kjennskap til blant annet litterære virkemidler, lulesamisk litteraturhistorie, ulike genre, offentlig korrespondanse og prosjektarbeid. Boken inneholder varierte arbeidsoppgaver og en grammatikkdel. I boken fins også tekster som er skrevet av andre forfattere. Boken hører til lærebokserien «Iednegiella 8–10», som er laget for bruk i faget samisk som førstespråk for grunnskolens ungdomstrinn.

Til boka er det også laget et lærerveiledningshefte.