Gullie-tjååtsele baakoelæstoe

Sørsamisk-norsk ordliste.

Sørsamisk-norsk ordliste til eventyrboka "Niejte gie gullie-tjååtseliniesjidti" av Annuka og Samuli Aikio. 

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbibliotekets nettsider.