Giellamet 2

Lærebok i nordsamisk for mellomtrinnet.

Giellamet 2 legger hovedvekt på grammatikk, og har en rekke tekster som elevene kan jobbe utifra, på forskjellige måter. Foruten grammatikk, har boka eventyr og fortellinger og tekstskrivingsoppgaver. Boka har en rekke samiske illustrasjoner.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.