Dumásaš oarri čielgi al'de

Fortellingsbok for barn og ungdom.

Fortellingbok for barn og ungdom. Boka er skrevet etter eldre nordsamisk ortografi.