Dihkkegirjjáš

Barnefortelling og informasjonsbok om hodelus.

Gjennom historien om Lusse og Lasse og familien får vi på en morsom måte innsyn i luse-livets hverdag og utfordringer. Dette eventyret passer fint for barn fra barnehage-alder og oppover. Fakta om hodelusenes historie og myter flettes inn i eventyret. Veiledningsdelen er beregnet på de voksne, og forteller hvordan man går fram med behandling og forebygging, hvor man kan henvende seg for å få hjelp, og hvem man skal informere (barnehager, skoler, omgangskrets o.l.)

Boken kan benyttes av helsestasjoner, apoteker, barnehager, skoler og andre institusjoner, samt privat bruk.

Boken fins også på sør- og lulesamisk.