Dieđut Nr. 4/1980

Sammendrag.

Dette er et sammendrag av hovedoppgave ved Norges landbrukshøgskole, Studieretning jordskifte 1978. Dieđut nr.4 fra 1980.

Boka finnes også som digitalbok på nasjonalbiblioteket.