Daarhve jïh dah kasush

Lærebok i sørsamisk grammatikk.

Lærebok om de åtte kasusene som finnes i sørsamisk. Eksempler på to- og trestavelsesord for hver av kasusene, med forklaringer og oppgaver. Passer for elever i grunnskolen som leser sørsamisk som 1. eller 2. språk, og får de i høgere utdanning som vil lære om sørsamiske kasuser.