e-girji.net

eÁppes; Nordsamisk lese- og skriveopplæring på internet. e-giellaoahppa; Nordsamisk grammatikk på internett. e-Giella; naturbegreper på nordsamisk.

Med eÁppes kan man lære å lese og skrive. eGiellaoahppa inneholder nordsamisk grammatikk. Med demoen kan man lære mer om yrker. 

Med eGiella kan man lære seg forskjellige naturbegreper ved hjelp av bildeordbøker, memoryspill og puslespill. Forklaringer på norsk og  finsk.