Bohccuid luhtte

En bok som handler om rein, snø og landområder - tre sentrale begrep i dagens reindriftsnæring.

Boka er om samisk reindrift, med beskrivelser og benevninger av rein etter kjønn, alder, hårfarger og hornform. Boka omhandler også snøforhold og landområdenes betydning for reindriftens årssyklus. Det finnes en ordliste bak i boka. Kapittelet om landområder er skrevet av Mikkel Nils Sara.

Boka finnes også som digitalbok på Nasjonalbiblioteket.