Beowulf - dïhte staalehke alma

Gjenfortelling av helteeposet Beowulf på sørsamisk.

Det klassiske helteeposet Beowulf er en av de eldste fortellingene fra Nord-Europa. Nå er en gjenfortelling for barn og ungdom utgitt på sørsamisk.

Beowulf er antagelig skrevet på 700-tallet, og foregår innenfor samme saga- og sagnunivers som Ynglingesagaen og fortellingene om Sigurd Fåvnesbane.