Åarjelsaemien foneemeteeste

Sørsamisk fonemtest.

""

Åarjelsaemien foneemeteeste er en språklydsprøve som systematisk kartlegger barns språklyder. Testen består i tillegg til denne billedboka også av skåringsark

Les mer om sørsamisk fonemtest på Statped sine nettisider.