Samiska barn del 4

En film om snarefangst.

Anita bor sammen med sina foreldre ved Tanaelven i Nord-Finland. Familien har et lite jordbruk og driver med laksefiske om sommeren og småviltjakt om vinteren som tilleggsnæring. Anita får besøk av sin fetter og de får lære om rypesnarefangst.