Reingjeteren

Dokumentar.
Embedded video
nrk

Vi følger Jon Áilu på Finnmarksvidda. Der vi ser han kjøre ATV, gjete og slakte nisterein.