Nybyggere i Sameland

Dette programmet handler om de konfliktene som er mellom reindrifts og jordbruksnæringen i Dividalen.

Reindrifta var alene om å bruke områdene rundt Dividalen. Men i begynnelsen av 1800-tallet begynte nybyggerne å slå seg ned ved dalen. De kom fra Helgeland, Oppland, Østerdalen og Gudbrandsdalen. Disse fikk skjøte på jorda og da de begynte med seterdrift oppe i dalen, ble det konflikter og konkurranse om jord, skog og vatn.