Mari's music

Et portrett av den samiske musikeren Mari Boine, som vokste opp mellom grenser og konflikter i Karasjok.

I filmen framfører hun sine egne komposisjoner og forteller om sitt forhold til samer, urfolk og undertrykkelse. Filmen gir et levende bilde av en seriøs og samfunnsengasjert kunstner.