Fra Jøkelfjorden til Kautokeino

2 program om reindrift.

  1. Tjohkele - Vårt arvvefjell, les mer.
  2. Programlederen Kemi er med Máhte-Máret og de andre når de flytter med reinflokken fra sommerbeite til vinterbeite.