Det nye testamentet i samisk drakt

Det nye testamentet oversettes til samisk.

Den nye nordsamiske bibeloversettelsen er en kulturhistorisk begivenhet og ble feiret med fest og farge en hel uke i februar 1998.