Under kors og krone

Dokumentarfilm.

Kautokeino-opprøret, læstadianismen og kirken.