Læstadius

Lars Levi Læstadius, født 10.1.1800, er mest kjent som prest og opphavsmann til læstadianismen.

200 år etter Lars Levi Læstadius sin fødsel legger Stein Bjørn ut på en reise i Læstadius fotspor gjennom Nord-Sverige. Vi får se de stedene hvor Læstadius har bodd og får høre om hans liv og virke.