Gudstjeneste fra Kautokeino kirke

Gudstjeneste i Kautokeino kirke ved prost Arild Hellesøy.

I gudstjenesten presenteres konfirmantene. Kautokeino kulturskoles sanggruppe synger. Halvdan Nedrejord er organist.