Alta-saken

En film om maktkampene i Altasaken.

En film om utbygginga av Kautokeino-Alta vassdraget.

Del 1: Vekst eller vern. Strømmen fra Alta kraftverk kom på nettet i 1987-etter at 12 års motstand mot utbygging endelig var blitt knust i 1981. I dette programmet skal vi se saksbehandlingsprosessen frem til stortingsvedtaket i 1978.

Del 2: Kamp og konsekvenser. I dette programmet om Alta-saken følger vi motstandere og tilhengere av utbyggingen fram til konflikten topper seg i 1981, og Høyesterett fastslår vedtakets lovlighet året etter. Vi ser på konsekvenser for natur og miljø.