Vaerie-laavenjassh

Tema: fjell, dyr i fjellet, planter, natur.

Oppgaver om temaet fjellet, ordinnlæring. Eleven skriver direkte i powerpointen.