Sjoappkabágo - Kort

Bildekort med bilde og tekst som man kan lage sammensatte ord av.

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har laga bildekort som har samisk utforming. Med disse kortene kan man leke med ord. Finn to kort som utgjør ett ord. Å lage sammensatte ord er ett av språkaktivitetene som foreslås i boka Gielladoaimmat ÁGORII.

Skriv ut filene, laminer og klipp opp kortene eller bestill spillet ved å sende e-post til: lohkanguovddas@samiskhs.no