Samisk håndalfabet

Enhåndsalfabet.

Tegningene viser hendene sett fra mottakers synsvinkel. Møllers kompetansesenter har laget en plansje over det samiske håndalfabetet. Dem er en del av det statlig spesialpedagogiske systemet, Statped.

(Spesialundervisning, spesialpedagogikk)