Samfunnsfag

Fasit til quizen Samfunnsfag
Doskilt fra Åarjel-saemiej skuvle