Kombinasjoner - oppgave om øremerker

Kombinatorikk i øremerker for rein, norsk tekst.

To oppgaver med tema øremerker på rein. Matemmatikkoppgave med kombinasjoner. Tverrfaglig opplegg med story-line, fagene matematikk, samfunnsfag og samisk.