Gollegiissáš

Fremlegg av gruppearbeid, av gruppe nr. 3.

Fremlegg av gruppearbeidet til gruppe nr. 3, fra barnehageseminaret i Alta, april 2017.