Skuvlačála

App på nordsamisk  som man kan lage tekster med og få lest opp stavlyd og ord når de skrives.

Appens logo har bilde av samisk flagg og tastatus.

Skuvlačála er et enkelt skriveprogram med bokstavlyd (tastelydprogram). Når bokstaven trykkes ned på tastaturet, høres bokstavlyden samtidig. Talesyntese leser opp ordet når en trykker på mellomromstasten og hele setningen ved skilletegn (ikke kommategn). Fargemarkering av ord ved opplesning av hele teksten. Skuvlačála passer for alle, men spesielt for elever og andre med lese- og skrivevansker. Se film og les mer om Skuvlačála på Statped sin nettside.