10/20 Bágo

Bli kjent med ord på samisk!

Logo 10/20 Bágo

Sametinget har utviklet appen 10/20 bágo, som er rettet mot alle landets barnehager og grunnskoler. Målsettingen er at alle barn i landets grunnskoler og barnehager skal lære seg noen ord på samisk. Appen er på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk, og består av både bilde og lydfiler. Applikasjonen kan også brukes av samisktalende barn som ønsker å lære seg andre samiske språk.