Saemesth!

Språkapp - snakk samisk til mæ!

bilde av logo "snakk samisk te´ mæ"

Denne appen er ment som en hyggelig invitasjon til å snakke samisk ved første møte, i hverdagen og på fest. Her er ingen tung grammatikk, bare mer eller mindre nyttige fraser. Appens innhold kommer fra paløren som er laget i forbindelse med kampanjen "Snakk samisk te´ mæ!".