Riektačállinrávvagat

Et hefte med tips om nordsamisk rettskrivning.

Heftet inneholder normeringsregler knyttet til tegnsetting, ortografi, tilpasning av fremmedord og låneord, om bruk av sammensatte ord og om forkortelser.