Giela geainnut 3

Skjønnlitterære tekster for videregående skole.

Med denne boka skal elevene bli kjent med og forstå bedre de forskjellige skjønnlitterære tekstene, og bli moitvert til å skrive noe selv. Boka er beregnet for videregåend skole. Inneholder kapitler om:

Folkedikting: joik, fortellinger og eventyr, ordtak, overtro, gåter og om andre urfolks fortellinger og myter.

Lyrikk: joik, gransking av dikt og diktanalyse.

Drama: drama, talens og handlingens kunst, audivisuell drama og analyse av drama.