Reaidu

Reaidu er en nettside om samisk historie, samfunn, kultur og andre tema som er relevant for lærerstudenter.

Nettsiden Reaidu skal bidra til økt kunnskap og perspektiver. Reaidu er organisert i sentrale temaområder, som språk, identitet, utdanning, litteratur, kunst, musikk, historie, samfunn, religion, næringer, helse, mat og fritid.