PCS-symbolaálgu

Læremiddel på nordsamisk til alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Bilde av  PCS-systemet

PCS-symbolaálgu er et gratis sidesett i programmet TD Snap. Den er perfekt å bruke som en start for å bli kjent med og lære å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i form av grafiske symboler.