Læreplaner

Nye læreplaner, L20.

De nye læreplanene skal tas i bruk trinnvis f.o.m. høsten 2020.

  • For 1.–9. trinn og Vg1 blir de innført august 2020
  • For 10. trinn og Vg2 blir de innført august 2021
  • For Vg3 blir de innført august 2022