Analyser nordsamisk

En nettressurs som analyserer nordsamiske ord og tekster.

Nettressursen analyserer ord og setninger direkte på nettet. Du kan skrive inn en tekst, og programmet vil analysere den for deg. Hvis du velger "Atte buot analysaid" - gi alle analyser, da vil programmet gi alle mulige analyser av teksten, men hvis du velger "Disambiguere", så vil programmet gi deg kun den analysen som synes å passe setningen.