Lulesamisk-Norsk web-ordbok

Prøveversjon av Anders Kintels ordbok

Giellateknos prøveversjon.