Norsk-lulesamisk web-ordbok

Digital ordbok.

Anders Kintels ordbok er digitalisert. Her kan du søke på ulike ord.