Mánáid máinnasmáilbmi 2

Mánáid máinnasmáilbmi 2 lea nubbi jietnagirji gosa leat čohkken sámi mánáidgirje-klássihkkáriid.

CD 1:

  1. Hálssatanjeakki noaidi
  2. Giehpaseaibi
  3. Šerres beaivi

CD 2:

  1. Mo giđđa boahtá Sápmái
  2. Nástenieida
  3. Beaivvášnieida