Sámi leavga

Det samiske flagget laget av malte reinhorn og skjell.