Mun gulahalan 5, Lohkan- ja čállinproseassa - Teakstagirji

Iréne Johanssona giellaovdáneami prográmma. "Karlstadmodealla" viđát oassi.

Lohkan- ja čállinproseassa-girjjiide gullet sihke Teakstagirji ja Govvagirji. Dán girjjis gieđahallojuvvo lohkan ja čállin gielalaš doaibman, mii gullá hui lahka máná oppalaš giellaovdáneapmái. Eará girjjit seamma ráiddus leat:

Mun gulahalan 1

Mun gulahalan 2, Sátnedássi - Teaksagirji

Mun gulahalan 2, Sátnedássi - Govvagirji

Mun gulahalan 3, Álkes grammatihkka - Teakstagirji

Mun gulahalan 3, Álkes grammatihkka - Govvagirji

Mun gulahalan 5, Lohkan- ja čállinproseasas - Govvagirji

(Erenoamášoahpahus, earenaomášpedagogihkka)