Má ealu luhtte

Uhca girjjáš uhca guovžžaža birra.

Má ealu luhtte lea álkeslohkangirji mas leat govat uhca guovžžaža birra guhte vuolgá ealu lusa. Doppe deaivá Áillu, gii guossoha borrat ja hástá sisa. Muitalus dan birra movt lea leahkit unni ja goitge birget, go fal oažžu veahá veahki earáin. Girjái lea ráhkaduvvon bargogirji. Muđui gávdno lohkangirji čuokkisčállagiin.

Dát girji lea digitálaveršuvdnan, sihke lohkan- ja bargogirji, mana neahttabáikái.

Girji gávdno maiddái julev- ja lullisámegillii.

(Erenoamášoahpahus, earenoamášpedagogihkka)